THPT Chưởng Binh Lễ - Phòng chat

 

 

Nhấn F5 để Refresh khi cần cập nhật danh sách Online
STT Họ tên Hình ảnh Chức vụ Nick liên hệ Nick tự tạo Số điện thoại
 

Nguyễn Hữu Trí

   Giáo viên Toán tin Số người đang Online

0919191162
1

Lê Ngọc Bảo Ân

  Học sinh 10A1 0923839172
2

Lê Trương Bảo

  Học sinh 10A1 01228787361
3 Lê Phạm Nhã Ca   Học sinh 10A1    
4 Nguyễn Thị Mỹ Châu   Học sinh 10A1    
5 Nguyễn Thị Chăm   Học sinh 10A1    
6 Bùi Kim Cúc   Học sinh 10A1  
7 Huỳnh Thị Kim Cương   Học sinh 10A1    
8 Đặng Tuấn Cường   Học sinh 10A1

0928600226

9 Đỗ Ngọc Dung   Học sinh 10A1    
10 Huỳnh Thị Hoàng Dung   Học sinh 10A1  
11 Vi Thị Hồng Đào   Học sinh 10A1    
12 Trần Thị Xuân Hằng   Học sinh 10A1    
13 Phạm Thị Kim Hoa   Học sinh 10A1    
14 Tất Cẩm Hùng   Học sinh 10A1 01233374257
15 Quang T. Ngọc Diệu Hương   Học sinh 10A1 01273470636
16 Nguyễn Việt Quang Huy   Học sinh 10A1 01287600482
17 Nguyễn Duy Khanh   Học sinh 10A1    
18 Nguyễn Ngọc Bảo Khánh   Học sinh 10A1    
19 Ngô Thúy Liễu   Học sinh 10A1    
20 Cao Ngọc Loan   Học sinh 10A1    
21 Nguyễn Trần Phi Loan   Học sinh 10A1  
22 Bùi Thị Ngọc Mai   Học sinh 10A1    
23 Hà Ngọc Mỹ   Học sinh 10A1  
24 Lê Thị Kim Ngân   Học sinh 10A1  
25 Lê Tuấn Ngọc   Học sinh 10A1    
26 Nguyễn Quốc Trọng Nhân   Học sinh 10A1  
27 Huỳnh Võ Phương Nhi   Học sinh 10A1    
28 Ngô  Phương Nhi   Học sinh 10A1    
29 Trần Thị Nhờ   Học sinh 10A1  
30 Đỗ Thành Nhơn   Học sinh 10A1 0927710747
31 Tạ Thị Trúc Như   Học sinh 10A1    
32 Võ Thị Hoàng Oanh   Học sinh 10A1    
33 Võ Minh Pháp   Học sinh 10A1    
34 Đoàn Duy Phúc   Học sinh 10A1  0985873640
35 Lê Quang Sơn   Học sinh 10A1 01275693094
36 Đỗ Việt Tân   Học sinh 10A1    
37 Võ Duy Tân   Học sinh 10A1    
38 Nguyễn Thị Hồng Thắm   Học sinh 10A1    
39 Nguyễn Huỳnh Thanh   Học sinh 10A1    
40 Lê Ngọc Thảo   Học sinh 10A1  
41 Nguyễn Thị Anh Thư   Học sinh 10A1    
42 Nguyễn Trường Tiến   Học sinh 10A1 01255849444
43 Huỳnh Trung Tín   Học sinh 10A1    
44 Võ Minh Trí   Học sinh 10A1    
45 Nguyễn Thị Cẩm Tú   Học sinh 10A1    
46 Nguyễn Thị Mộng Tuyền   Học sinh 10A1    
47 Nguyễn Thị Minh Tuyết   Học sinh 10A1    
48 Bùi Văn Vũ   Học sinh 10A1    
49 Phan Ô Xin   Học sinh 10A1 01275543770
50 Lê Khương Ngọc Yến   Học sinh 10A1    
51 Lê Thanh Hoài   Học sinh 10A1  0978011114
52 Tô Nhật Minh   Học sinh 10A1 01689806182
53 Nguyễn Thanh Hậu   Học sinh 10A1 0917777991
54 Đỗ Phương Ngân   Học sinh 10A1  
 
1

Nguyễn Bảo An

       
2

Nguyễn Hoài Bảo

  Học sinh 10A2    
3 Nguyễn Thị Hồng Cẩm        
4 Huỳnh Dương Ngọc Châu   Học sinh 10A2   0984114024
5 Phạm Thị Xuân Đào   Học sinh 10A2    
6 Âu Thanh Điền   Học sinh 10A2 01697637376
7 Nguyễn Thị Mỹ Hiền   Học sinh 10A2    
8 Lê Trung Hiếu   Học sinh 10A2    
9 Trương Công Hiếu   Học sinh 10A2    
10 Ippro Him   Học sinh 10A2 01264806696
11 Lương Huy Hồ   Học sinh 10A2   01218883971
12 Nguyễn Văn Chí Hùng   Học sinh 10A2   01666477175
13 Tô Trọng Hữu        
14 Nguyễn Ngọc Huy   Học sinh 10A2    
15 Huỳnh Văn Khỏe   Học sinh 10A2    
16 Đặng Anh Lộc        
17 Lê Thị Thảo Ly   Học sinh 10A2    
18 Lê Thị Tuyết Mai   Học sinh 10A2    
19 Nguyễn Hòa Minh   Học sinh 10A2    
20 Phan Thị Diễm My   Học sinh 10A2
21 Trần Thị Huỳnh Mỹ        
22 Nguyễn Thành Nam        
23 Trần Thành Nam   Học sinh 10A2    
24 Hồ Văn Ne   Học sinh 10A2    
25 Dương Thị Kim Ngọc   Học sinh 10A2    
26 Dương Mỹ Ngọc   Học sinh 10A2    
27 Đoàn Phương Nhi   Học sinh 10A2 0919481733
28 Phan Trí Nhu   Học sinh 10A2  
29 Nguyễn Thị Hồng Nhung        
30 Văng Công Phi   Học sinh 10A2  
31 Trần Hoàng Phúc   Học sinh 10A2    
32 Dương Ngọc Sang        
33 Trần Phú Tài   Học sinh 10A2    
34 Nguyễn Hữu Tài   Học sinh 10A2    
35 Trần Hoàng Quốc Thanh        
36 Lý Thanh Thảo   Học sinh 10A2    
37 Trần Đăng Thanh Thảo   Học sinh 10A2   0918822352
38 Vũ Hải Thiện   Học sinh 10A2  
39 Nguyễn Thị Anh Thư   Học sinh 10A2    
40 Nguyễn Thị Phương Thùy   Học sinh 10A2    
41 Phan Thị Tình        
42 Trần Minh Trí        
43 Nguyễn Hoàng Trung   Học sinh 10A2 01679981191
44 Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên   Học sinh 10A2   0963999900
45 Phạm Thúy Vi   Học sinh 10A2  
46 Trương Vương Hoàng Vũ       01222157122
47 Huỳnh Thanh Vương        
48 Lê Kim Xuyến        
49 Nguyễn NaUy   Học sinh 10A2  

Lớp 10A3

forum-viet.net